Pohořský potok

Pohořský potok → ČernáMalšeVltavaLabe → Severní moře

Popis

Pohořský potok se nachází v Novohradských horách a je asi 25 km dlouhý. Potok pramení na úbočí hory Kamenec a ústí do Černé u obce Ličov. Plocha povodí potoka je 53,473 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Jediným významným přítokem potoka je Seplovský potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Pohořský potok
Identifikátor 10100228
Hydrologické pořadí 1-06-02-029
Plocha povodí 53,473 km2
Celková délka 25,4 km
Délka na územé ČR 25,4 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Seplovský potok 1-06-02-029 ? km2 1,3 km

Vodárny

VodárnaMax. kapacita vodárny
Úpravna vody Malonty4,0

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?