Březnice

Březnice → Morava → Dunaj → Černé moře

Popis

Březnice je asi 25 km dlouhá říčka ve Zlínském kraji. Říčka pramení u obce Kudlov a ústí do Moravy u Jarošova. Plocha povodí říčky je 124,691 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Březnice
Identifikátor 10100214
Hydrologické pořadí 4-13-01-065
Plocha povodí 124,691 km2
Celková délka 24,7 km
Délka na územé ČR 24,7 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?