Srpina

Srpina → BílinaLabe → Severní moře

Popis

Srpina je asi 26 km dlouhá říčka na Chomutovsku. Říčka pramení v obci Okočín a ústí do Bíliny v Obrnicích. Plocha povodí říčky je 189,667 km2.

Jediným významným přítokem říčky je Počeradský potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Srpina
Identifikátor 10100202
Hydrologické pořadí 1-14-01-026
Plocha povodí 189,667 km2
Celková délka 26,0 km
Délka na územé ČR 26,0 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Počeradský potok 1-14-01-035 33,41 km2 10,3 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?