Robečský potok

Robečský potok → PloučniceLabe → Severní moře

Popis

Robečský potok se nachází na Kokořínsku a je asi 27 km dlouhý. Potok pramení u obce Okna a ústí do Ploučnice u Robeče. Plocha povodí potoka je 289,43 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Bobří potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Robečský potok
Identifikátor 10100195
Hydrologické pořadí 1-14-03-067
Plocha povodí 289,43 km2
Celková délka 27,2 km
Délka na územé ČR 27,2 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Bobří potok 1-14-03-070 127,07 km2 29,8 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?