Vápovka

Vápovka → Moravská DyjeDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Vápovka je asi 28 km dlouhá říčka v Jihočeském kraji a na Vysočině. Říčka pramení u obce Hladov a ústí do Moravské Dyje v Dačicích. Plocha povodí říčky je 107,993 km2.

Jediným významným přítokem říčky je Řečice (Olšanský potok).

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Vápovka
Identifikátor 10100184
Hydrologické pořadí 4-14-01-031
Plocha povodí 107,993 km2
Celková délka 28,4 km
Délka na územé ČR 28,4 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Řečice (Olšanský potok) 4-14-01-030 27,42 km2 16,4 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?