Nedvědička

Nedvědička → SvratkaDyjeMorava → Dunaj → Černé moře

Popis

Nedvědička je asi 30 km dlouhá říčka na Vysočině a Jihomoravském kraji. Říčka pramení u obce Pohledec a ústí do Svratky u Nedvědic. Plocha povodí říčky je 84,955 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Nedvědička
Identifikátor 10100174
Hydrologické pořadí 4-15-01-060
Plocha povodí 84,955 km2
Celková délka 30,2 km
Délka na územé ČR 30,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?