Šembera

Šembera → VýrovkaLabe → Severní moře

Popis

Šembera je asi 28 km dlouhá říčka v okresech Praha-východ a Kolín. Říčka pramení u obce Vyžlovka a ústí do Výrovky u Zvěřínka. Plocha povodí říčky je 189,927 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Šembera
Identifikátor 10100173
Hydrologické pořadí 1-04-06-035
Plocha povodí 189,927 km2
Celková délka 28,3 km
Délka na územé ČR 28,3 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?