Vlkava

Vlkava → Labe → Severní moře

Popis

Vlkava je asi 38 km dlouhá říčka v okresu Nymburk. Říčka pramení u obce Ledce a ústí do Labe u Hradištka. Plocha povodí říčky je 235,303 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Vlkava
Identifikátor 10100104
Hydrologické pořadí 1-04-07-006
Plocha povodí 235,303 km2
Celková délka 37,5 km
Délka na územé ČR 37,5 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?