Povodně a sucha

Na této stránce naleznete hydrologické rozbory vybraných českých řek zaměření na povodně a sucha.

Povodí Labe

Berounka
Labe
Lužnice
Malše
Ohře
Otava
Sázava
Vltava

Povodí Moravy

Dyje
Jihlava
Morava

Povodí Odry

Odra

email: info@tv-adams.wz.cz