Úvod

Vodní díla

Česká

Zahraniční

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Seznam vodních elektráren na Chrudimce
Chrudimka -- > Labe

Chrudimka je 106 km dlouhá řeka v Pardubickém kraji. V Pardubicích se vlévá do Labe.

Na Chrudimce je postavěno celkem 5 přehrad - Křižanovice I., Křižanovice II. (MVE Práčov II.), Seč, Seč II. (MVE Padrty) a Hamry (bez vodní elektrárny).
Tyto přehrady byly vystavěny za účelem regulace Chrudimky a tím zabránit povodním. Na přehradám Křižanovice a Seč pracují elektrárny, které využívají dlouhý převadečů, proto byli pod nimi vybudovány vyrovnávací nádrže (Křižanovice II.,Seč II.).
Přehrada Hamry dnes slouží jako vodárenská nádrž.

Na Chrudimce pracuje 18 malých vodních elektráren (z toho 6 elektráren jsou naistalovány na přehradách). Jejich instalovaný výkon je celkem 14 MW a ročně vyrobí asi 26 GWh elektrické energie.

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Nemošice 80 kW 0,289 GWh 2
MVE Mnětice 92 kW ? 2
MVE Májov 44 kW ? 1
MVE Janderov 90 kW 0,168 GWh 2
MVE Podskála 100 kW 0,233 GWh 2
MVE Mlýn ve Skalách 30 kW ? 1
MVE Monoco (úpravna vody) 142 kW ? 2 x Bánki
MVE Dolní Mlýn 37 kW 0,205 GWh 1
MVE Práčov II. 300 kW 0,656 GWh 1 x Kaplan
MVE Práčov I. 9 750 kW 20,916 GWh 1 x Francis
MVE Křižanovice 22 kW ? 1 x Bánki
MVE Novomlýnský rybník 53 kW 0,235 GWh 2
MVE Padrty II. 26 kW ? 2
MVE Padrty I. 60 kW 0,236 GWh 2 x Bánki
MVE Seč 3 120 kW 2,164 GWh 1 x Francis
MVE Seč (hráz) 30 kW 0,179 GWh 1 x Čerpadlo
MVE Stan 22 kW ? 1
MVE Stupník 11 kW ? 2
Celkem - 18
14 009 kW
26 GWh
27

Mapa

Zdroj technických parametrů:
Licence ERU
Povodí Labe
Seznam ostatních OZE - eru.cz
Údaje u takto malých vodní elektráren nemusí být úplně přesné - zdroje se často rozcházíjí,proto prosím případné majitele MVE pro doplnění či opravení údajů (email: info@tv-adams.wz.cz).

Přítoky

PřítokyPočet MVE
Novohradka
5

Více

Vodní elektrárny v ČR
Mapa vodních elektráren
v povodí Labe