Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Seznam vodních elektráren na Berounce
Berounka -- > Vltava -- > Labe

Seznam | Mapa

Popis

Berounka je 139 km dlouhá řeka v Čechách,vzniká ze čtyř západočeských řek. Berounka je vlastně pojmenování pro úsek řeky Mže (Celková délka by byla 245,6 km).
V dávných dobách byla na Berounce provozována voroplavba. Později byla Berounka využívána jako zdroj energie, byly stavěny jezy pro mlýny. Mlýnská kola v první polovině 20.stol. byla nahrazena turbínami (ve většině Francisovými). Po 2. světové válce začaly MVE pomalu chátrat.
Dnes se MVE obnovují a modernizují. Díky novým technologiím mohou vodní elektrárny dosáhnout až několiknásobně zvýšit, ale modernizace je velmi nákladná, takže si jí mohou dovolit jen velké energetické společnosti jako je ČEZ nebo RenoEnergie, které vybudovaly dvě nekvýkonější vodní elektrárny - MVE Beroun a MVE Bukovec. Podobné výkony se mohou prakticky dosáhnoust na celém toku Berounky, ale brání tomu již už zmíněné náklady.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Černošice
360 kW
1,851 GWh
2 x Francis,
2 x Semikaplan
MVE Dolní Mokropsy
90 kW
0,406 GWh
1
MVE Dobřichovice
84 kW
0,448 GWh
2
MVE Řevnice
200 kW
1,501 GWh
2
MVE Zadní Třebáň
120 kW
0,552 GWh
1
MVE Beroun
720 kW
3,418 GWh
4 x Kaplan
MVE Hýskov
259 kW
1,857 GWh
3 x Kaplan
MVE Nižbor
280 kW
?
2 x SemiKaplan
MVE Sýkořice
22 kW
?
1
MVE Roztoky
400 kW
?
2 x Kaplan
MVE Nezabudice
220 kW
1,926 GWh
1 x Francis
MVE Šlovice
340 kW
1,633 GWh
1 x Francis,
1 x Kaplan
MVE Zvíkovec
150 kW
0,957 GWh
2 x Francis
MVE Lejskův mlýn
90 kW
0,552 GWh
2 x Francis
MVE Liblín
50 kW
?
1
MVE Libštejnský mlýn
140 kW
0,413 GWh
2
MVE Olešná I.
70 kW
?
2 x Kaplan
MVE Olešná II.
180 kW
?
2 x Kaplan
MVE Kačerovský mlýn
220 kW
?
4 x archimédův šroub
MVE Darová
525 kW
2,065 GWh
2 x Francis
MVE Valentovský mlýn
137 kW
?
2 x Vrtulové,
1 x Banki
MVE Bukovec (mlýn)
540 kW
2,000 GWh
2 x Kaplan
MVE Bukovec (papírna)
630 kW
2,472 GWh
2 x Kaplan
Celkem - 23
5 827 kW
29 Gwh
49

Mapa

Zdroj technických parametrů:
Licence ERU
Seznam ostatních OZE - eru.cz
Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Hydrohrom
Údaje u takto malých vodní elektráren nemusí být úplně přesné - zdroje se často rozcházíjí,proto prosím případné majitele MVE pro doplnění či opravení údajů (email: info@tv-adams.wz.cz).

Přítoky

PřítokyPočet MVE
Mže
14
Radbuza
19
Úslava
9
Klabava
3
Střela
3
Litavka
10

Více

Vodní elektrárny v ČR
Mapa vodních elektráren
v povodí Labe