Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Berounce

Berounka -- > Vltava -- > Labe

Seznam | Mapa

Popis

Berounka je 139 km dlouhá řeka v Čechách,vzniká ze čtyř západočeských řek. Berounka je vlastně pojmenování pro úsek řeky Mže (Celková délka by byla 245,6 km).
V dávných dobách byla na Berounce provozována voroplavba. Později byla Berounka využívána jako zdroj energie, byly stavěny jezy pro mlýny. Mlýnská kola v první polovině 20.stol. byla nahrazena turbínami (ve většině Francisovými). Po 2. světové válce začaly MVE pomalu chátrat.
Dnes se MVE obnovují a modernizují. Díky novým technologiím mohou vodní elektrárny dosáhnout až několiknásobně zvýšit, ale modernizace je velmi nákladná, takže si jí mohou dovolit jen velké energetické společnosti jako je ČEZ nebo RenoEnergie, které vybudovaly dvě nekvýkonější vodní elektrárny - MVE Beroun a MVE Bukovec. Podobné výkony se mohou prakticky dosáhnoust na celém toku Berounky, ale brání tomu již už zmíněné náklady.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Černošice 360 kW 1,851 GWh 2 x Francis,
2 x Semikaplan
MVE Dolní Mokropsy 90 kW 0,406 GWh 1
MVE Dobřichovice 84 kW 0,448 GWh 2
MVE Řevnice 200 kW 1,501 GWh 2
MVE Zadní Třebáň 120 kW 0,552 GWh 1
MVE Beroun 720 kW 3,418 GWh 4 x Kaplan
MVE Hýskov 259 kW 1,857 GWh 3 x Kaplan
MVE Nižbor 280 kW ? 2 x SemiKaplan
MVE Sýkořice 22 kW ? 1
MVE Roztoky 400 kW ? 2 x Kaplan
MVE Nezabudice 220 kW 1,926 GWh 1 x Francis
MVE Šlovice 340 kW 1,633 GWh 1 x Francis,
1 x Kaplan
MVE Zvíkovec 150 kW 0,957 GWh 2 x Francis
MVE Lejskův mlýn 90 kW 0,552 GWh 2 x Francis
MVE Liblín 50 kW ? 1
MVE Libštejnský mlýn 140 kW 0,413 GWh 2
MVE Olešná I. 70 kW ? 2 x Kaplan
MVE Olešná II. 180 kW ? 2 x Kaplan
MVE Kačerovský mlýn 220 kW ? 4 x archimédův šroub
MVE Darová 525 kW 2,065 GWh 2 x Francis
MVE Valentovský mlýn 137 kW ? 2 x Vrtulové,
1 x Banki
MVE Bukovec (mlýn) 540 kW 2,000 GWh 2 x Kaplan
MVE Bukovec (papírna) 630 kW 2,472 GWh 2 x Kaplan
Celkem - 23 5 827 kW 29 Gwh 49

Mapa

Zdroj technických parametrů:

Licence ERU
Seznam ostatních OZE - eru.cz
Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Hydrohrom

Údaje u takto malých vodní elektráren nemusí být úplně přesné - zdroje se často rozcházíjí, proto prosíme případné majitele MVE pro doplnění či opravení údajů (email: info@tv-adams.wz.cz).

PřítokyPočet MVE
Mže 14
Radbuza 19
Úslava 9
Klabava 3
Střela 3
Litavka 10

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry