Vchynicko - Tetovský plavební kanál

Popis | Technické údaje | Video | Mapa

Fotogalerie

Hradlový most, který byl opatřen česlicemi Rechle na počátku plavebního kanálu Rechle na počátku plavebního kanálu První zákrut plavebního kanálu Vchynicko - tetovský plavební kanál Vchynicko - tetovský plavební kanál Typický kamenný mostík přes plavební kanál Vtokový objekt Vtokový objekt Skluz Mechov Skluz Mechov Ústí skluzu Mechov Závěreční skluz Závěreční skluz

Popis

Vchynicko - Tetovský plavební kanál je 14,4 km dlouhý šumavský kanál, který sloužil pro plavební dřeva a dnes slouží jako převaděč vody pro vodní elektrárnu Vydru o výkonu 6,4 MW.

Od 16.stol.,kdy se začalo rozvíjet plavební dřeva na Šumavě se muselo plavit dříví z okolí řekou Vydrou,které byla splavná pouze za jarního tání.
Proto začíná roku 1799 Josef Resenaur na příkaz Schwarzenberků budovat Vchynicko - Tetovský plavební kanál u už dnes zanikaklé osady Vchynice - Tetov. Odvádí část vody kanálem do řeky Křemelná a umožňuje tím obcházení kamenného řečiště říčky Vydry.
Kanálem se plavilo dříví o velikostech 75 - 90 cm, které kontrolovali dělníci s háky, u skluzů byly klády shromážděny a tkz. ve vlně pouštěny dále. Postupně se ale od plavení dřeva odstupovalo až na konec bylo plavení zcela ukončeno na jaře roku 1958, ale stejně by se plavba nedali provozovat díky už vzniklé vodní elektrárny Vydra, která odebírá veškerou vodu z kanálu. Za celou svou historii bylo kanálem splaveno asi 4 mil.m3 dřeva.

Plavební kanál dnes
Plavební kanál začíná u Hradlového mostu,který byl dřív opatřen česlicemi pro zachycení dřev. Na pravém břehu se nachází rechle opatřena stavidly, které regulují přítok vody do kanálu. Dále kanál pokračuje kamenným korytem s mírným spádem až k prvnímu skluzu.
První skluz Rokyta je nejkratší a překonává nejmenší spád, ale i tak je nejzajímavější, protože v něm proudí narozdíl od ostatních dvou kanálu voda. Skluz měří 544 m a překonáva spád 22 m. Pro bezpečnost turistů byl skluz zakryt dřevěnými prkny a betonovými bloky.
Podobně pokračuje kanál až k vtokovému objektu, který odvádí všechnu vodu do akumulační nádrže vodní elektrárny Vydra o rozloze 1,5 ha.
Hned za vtokovým objektem se nachází druhý skluz Mechov. Skluz Mechov je 718 m dlouhý a překonává spád 52 m.
Poté zarostlé koryto bývalého kanálu pokračuje dále ke závěrečnému skluzu.
Původní řešení konce kanálu byl dřevěný skluz na místě dnešního skluzu, ale v roce 1807 byl závěr kanálu změněn. Byl posunut o asi 1,5 km blíže k Mechovu. Odtuď vedl krátký skluz do Sekerského potoku, který se vlévá do Křemelné. V roce 1937 bylo vybudován dnešní závěreční skluz. Jedná se betonové potrubí zasypané zeminou o délce 846 m a o průměru 80 cm překovánající spád 139 m.

Vchynicko - Tetovský plavební kanál je unikátní technická památka,byl tedy zapsán roku 1964 do seznamu kurtulních památek. Dnes podél celého kanálu vede nenáročná cyklostezka a naučná stezka zaměřená pravě na toto vodní dílo a na MVE Vydra s jedenácti zastavením.

Technické údaje

Základní informace

PřehradaVchynicko - Tetovský plavební kanál
Vodní tok Vydra - Křemelná
Rok uvedení do provozu 1801

Vodní kanál

Vodní kanálVchynicko - Tetovský plavební kanál
Třída -
Délka 14,4 km
Šířka 1 - 5 m
Převýšení 243 m
Počet stupňů -

Video

Mapa

Země: Česko, Kraj: Plzeňský, Okres: Klatovy

Seznamy

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?