Hydroenergetika ve Velké Británii

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Ve Velké Británii je celkem 6 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Velká Británie vyrobí 8 416 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 2,4% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie ve Velké Británii.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu ve Velké Británii.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
8 251 7 608 8 776 9 028 8 416
% 2,3% 2,1% 2,6% 2,7% 2,4%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
6 821 8 416 +1 594 +23,4%
% 2,1% 2,4% 5,6% +0,3%
Celkem
(GWh)
321 218 349 651 +28 432 +8,9%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 6 115 MW 140 GWh 1,7%
PVE nad 100 MW 4 1 375 MW 1 532 GWh 18,2%
Ostatní 6 744 GWh 80,1%
Celkem 8 416 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 8 416 GWh 100,0%
Celkem 8 416 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny ve Velké Británii o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Loch Sloy Loch Sloy 130 MW 100 GWh 4 x Francis
2. Glendoe - 100 MW 180 GWh 6 x Pelton

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Dinorwig - 1 650 MW 1 460 GWh 6 x Francis reverzní
2. PVE Cruachan - 440 MW 705 GWh 4 x Francis reverzní
3. PVE Ffestiniog - 360 MW 500 GWh 4 x Francis reverzní
4. PVE Foyers Lock Mhor 300 MW 400 GWh 2 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?