Hydroenergetika na Ukrajině

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Na Ukrajině je celkem 7 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Ukrajina vyrobí 10 440 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 5,6% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie na Ukrajině.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu na Ukrajině.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
10 994 14 472 9 321 6 971 10 440
% 5,5% 7,4% 5,1% 4,3% 5,6%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
10 246 10 440 +193 +1,9%
% 3,7% 5,6% 10 +1,9%
Celkem
(GWh)
276 680 184 939 -91 742 -33,2%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 7 1 882 MW 4 958 GWh 47,5%
PVE nad 100 MW 1 1 134 MW 1 360 GWh 13,0%
Ostatní 4 122 GWh 39,5%
Celkem 10 440 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Dněpr 3 764 MW 9 917 GWh 95,0%
Ostatní 522 GWh 5,0%
Celkem 10 440 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny na Ukrajině o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Dněpro Dněpr 1 569 MW 4 008 GWh 18 x Kaplan
2. Kremenčuk Dněpr 633 MW 1 506 GWh 12 x Kaplan
3. Kaniv Dněpr 444 MW 972 GWh 24 x Kaplan
4. Kyjev Dněpr 408 MW 683 GWh 20 x Kaplan
5. Kakhovka Dněpr 357 MW 1 420 GWh 6 x Kaplan
6. Dniprodzeržynsk Dněpr 352 MW 1 328 GWh 8 x Kaplan

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Dniester Dněstr 2 268 MW 2 720 GWh 7 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?