Hydroenergetika ve Švédsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Ve Švédsku je celkem 45 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Švédsko vyrobí 69 966 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 43,9% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie ve Švédsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu ve Švédsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
79 058 61 496 63 872 75 439 69 966
% 47,5% 40,1% 41,6% 46,6% 43,9%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
70 519 69 966 -552 -0,8%
% 48,0% 43,9% -4,1%
Celkem
(GWh)
146 791 158 862 +12 071 +8,2%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 45 4 982 MW 19 359 GWh 27,7%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 50 607 GWh 72,3%
Celkem 69 966 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Lule 2 839 MW 9 478 GWh 13,5%
Angermanälven 1 240 MW 5 822 GWh 8,3%
Skellefte 747 MW 3 395 GWh 4,9%
Ostatní 51 271 GWh 73,3%
Celkem 69 966 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny ve Švédsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Harspranget Lule 977 MW 2 131 GWh 5 x Francis
2. Stornorrfors Ume 599 MW 2 256 GWh 5 x Francis
3. Porjus Lule 481 MW 1 234 GWh 2 x Francis
4. Letsi Lilla Luleälven 456 MW 1 857 GWh 3 x Francis
5. Messaure Lule 446 MW 1 827 GWh 3 x Framcos
6. Trängslet Österdalälven 330 MW 700 GWh 3 x Francis
7. Ligga Lule 327 MW 1 656 GWh 3 x Kaplan
8. Vietas Lule 306 MW 1 124 GWh 2 x Francis
9. Ritsems Sitasjaure 305 MW 491 GWh 1 x Francis
10. Kilforsens Fjällsjöälven 288 MW 970 GWh 3 x Francis
11. Krangede Indalsälven 284 MW 1 622 GWh 6 x Francis
12. Porsi Lule 280 MW 1 145 GWh 3 x Kaplan
13. Storfinnforsern Faxälven 227 MW 1 084 GWh 3 x Francis
14. Seitevare Lilla Luleälven 225 MW 787 GWh 1 x Francis
15. Harrsele Umeälven 223 MW 950 GWh 3 x Francis
16. Laxede Lule 218 MW 855 GWh 3 x Kaplan
17. Gallejaur Skellefte 214 MW 630 GWh 2 x Francis
18. Hjälta Faxälven 178 MW 1 005 GWh 3 x Francis
19. Hojums Göta 178 MW 1 000 GWh 3 x Kaplan
20. Bergeforsen Indalsälven 168 MW 735 GWh 4 x Kaplan
21. Forsmo Angermanälven 160 MW 730 GWh 4 x Kaplan
22. Sällsjö Indalsälven 160 MW 350 GWh 4 x Francis
23. Ramsele Faxälven 157 MW 869 GWh 3 x Francis
24. Langa Ljusnan 156 MW 400 GWh 2 x Francis
25. Akkats Lilla Luleälven 150 MW 590 GWh 2 x Francis
26. Midskog Indalsälven 150 MW 725 GWh 3 x Kaplan
27. Lasele Angermanälven 150 MW 1 002 GWh 2 x Kaplan
28. Hölleforsen Indalsälven 140 MW 710 GWh 3 x Kaplan
29. Kvistforsens Skellefte 140 MW 600 GWh 2 x Kaplan
30. Moforsen Angermanälven 139 MW 640 GWh 3 x Kaplan
31. Stadsforsen Indalsälven 132 MW 841 GWh 3 x Kaplan
32. Vargfors Skellefte 131 MW 450 GWh 1 x Kaplan
1 x Francis
33. Olidans Göta 130 MW 1 260 GWh 13 x Francis
34. Höljes Klarälven 130 MW 530 GWh 2 x Francis
35. Älvkarleby Dalälven 126 MW 530 GWh 5 x Francis
36. Stalon Angermanälven 120 MW 515 GWh 1 x Francis
37. Järpströmmen Järpströmmen 114 MW 415 GWh 2 x Francis
38. Krokströmmen Ljusnan 113 MW 522 GWh 2 x Kaplan
39. Nämforsen Angermanälven 113 MW 453 GWh 3 x Kaplan
40. Olden Langan 112 MW 321 GWh 2 x Francis
41. Tuggen Ume 110 MW 441 GWh 2 x Kaplan
42. Torpshammar Giman 110 MW 350 GWh 2 x Francis
43. Bastusel Skellefte 107 MW 520 GWh 2 x Francis
44. Grundfors Umeälven 104 MW 492 GWh 2 x Kaplan
45. Järnvägsforsen Ljungan 100 MW 420 GWh 2 x Francis

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?