Hydroenergetika v Srbsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Srbsku jsou celkem 4 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Srbsko vyrobí 10 792 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 29,1% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Srbsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Srbsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
9 914 10 853 11 617 10 783 10 792
% 26,9% 27,2% 34,1% 28,2% 29,1%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
10 740 10 792 +52 +0,5%
% 27,6% 29,1% 10 +1,6%
Celkem
(GWh)
38 982 37 258 -1 724 -4,4%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 4 1 472 MW 6 750 GWh 62,5%
PVE nad 100 MW 1 307 MW 95 GWh 0,9%
Ostatní 3 947 GWh 36,6%
Celkem 10 792 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Dunaj 1 420 MW 6 750 GWh 62,5%
Ostatní 4 042 GWh 37,5%
Celkem 10 792 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Srbsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Železná Brána I Dunaj 2 249 MW 10 890 GWh 12 x Kaplan
2. Železná Brána II Dunaj 591 MW 2 610 GWh 20 x Kaplan
3. Bistrica Uvac 104 MW ? GWh 2 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Bajina Basta Drina 614 MW 190 GWh 2 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?