Hydroenergetika ve Španělsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Ve Španělsku je celkem 12 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Španělsko vyrobí 34 888 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 12,3% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie ve Španělsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu ve Španělsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
24 162 41 052 42 970 31 368 34 888
% 8,1% 14,4% 15,4% 11,2% 12,3%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
25 137 34 888 +9 751 +38,8%
% 16,2% 12,3% 7,5% -3,9%
Celkem
(GWh)
155 478 285 740 +130 262 +83,8%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 12 2 201 MW 1 633 GWh 4,7%
PVE nad 100 MW 5 1 898 MW 1 500 GWh 4,3%
Ostatní 31 755 GWh 91,0%
Celkem 34 888 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 34 888 GWh 100,0%
Celkem 34 888 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny ve Španělsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Aldeadávila Douro 1 200 MW 2 400 GWh 8 x Francis
2. Alcántara Tajo 915 MW ? GWh 4 x Francis
3. Almendra Tormes 810 MW ? GWh 6 x Francis
4. Saucelle Douro 525 MW ? GWh 6 x Francis
5. Cedillo Tajo 500 MW 517 GWh 0
6. Mequinenza Embro 324 MW ? GWh 4 x Francis
7. Salime Navia 128 MW 350 GWh 4 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Cortes-La Muel Júcar 1 750 MW 1 625 GWh 0
2. PVE Villarino Tormes 857 MW 1 376 GWh 0
3. PVE Estany-Gento Sallente - 468 MW ? GWh 4 x Francis
4. PVE Tajo de la Encantada - 360 MW ? GWh 4 x Francis reverzní
5. PVE Aguayo - 360 MW ? GWh 0

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?