Hydroenergetika ve Slovinsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Ve Slovinsku jsou celkem 2 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Slovinsko vyrobí 4 867 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 30,0% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie ve Slovinsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu ve Slovinsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
4 087 4 923 6 366 4 091 4 867
% 26,0% 30,6% 36,5% 27,1% 30,0%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
3 327 4 867 +1 540 +46,3%
% 26,6% 30,0% 42,9% +3,4%
Celkem
(GWh)
12 510 16 094 +3 584 +28,6%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 2 121 MW 562 GWh 11,5%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 4 305 GWh 88,5%
Celkem 4 867 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Dráva 587 MW 2 646 GWh 54,4%
Sáva 274 MW 874 GWh 18,0%
Ostatní 1 347 GWh 27,7%
Celkem 4 867 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny ve Slovinsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Zlatoličje Dráva 126 MW 577 GWh 2 x Kaplan
2. Formin Dráva 116 MW 548 GWh 2 x Kaplan

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?