Hydroenergetika na Slovensku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

Na Slovensku jsou celkem 3 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Slovensko vyrobí 4 551 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 16,3% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie na Slovensku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu na Slovensku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
4 439 5 166 4 462 4 137 4 551
% 15,5% 17,9% 16,3% 15,4% 16,3%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
2 247 4 551 +2 304 +102,5%
% 9,0% 16,3% 74,0% +7,2%
Celkem
(GWh)
24 835 27 950 +3 115 +12,5%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 3 360 MW 1 100 GWh 24,2%
PVE nad 100 MW 2 467 MW 167 GWh 3,7%
Ostatní 3 284 GWh 72,2%
Celkem 4 551 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Dunaj 744 MW 2 375 GWh 52,2%
Váh 833 MW 1 952 GWh 42,9%
Hron 25 MW 99 GWh 2,2%
Ostatní 125 GWh 2,7%
Celkem 4 551 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny na Slovensku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Gabčíkovo Gabčíkovo Dunaj 720 MW 2 200 GWh 8 x Kaplan
Zobrazit celý seznam

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Čierný Váh Černý Váh 735 MW 200 GWh 6 x Francis
1 x Kaplan
2. PVE Liptovská Mara Váh 198 MW 134 GWh 2 x Kaplan
2 x Dériaz
Zobrazit celý seznam

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?