Hydroenergetika v Rumunsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Rumunsku je celkem 13 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Rumunsko vyrobí 15 983 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 25,5% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Rumunsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Rumunsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
12 337 15 308 19 280 17 007 15 983
% 20,9% 26,0% 29,4% 25,7% 25,5%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
12 566 15 983 +3 417 +27,2%
% 21,5% 25,5% 84,6% +4,0%
Celkem
(GWh)
58 435 62 476 +4 041 +6,9%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 13 2 572 MW 8 960 GWh 56,1%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 7 023 GWh 43,9%
Celkem 15 983 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Dunaj 1 420 MW 6 750 GWh 42,2%
Olt 1 034 MW 2 708 GWh 16,9%
Arges 358 MW 670 GWh 4,2%
Siret 196 MW 540 GWh 3,4%
Ostatní 5 315 GWh 33,3%
Celkem 15 983 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Rumunsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Železná Brána I Dunaj 2 249 MW 10 890 GWh 12 x Kaplan
2. Železná Brána II Dunaj 591 MW 2 610 GWh 20 x Kaplan
3. Lotru-Ciunget Lotru 510 MW 1 150 GWh 3 x Pelton
4. Râul Mare Maul Mare 335 MW 560 GWh 2 x Francis
5. Mariselu Some?ul Cald 221 MW 390 GWh 3 x Francis
6. Vidraru Arges 220 MW 400 GWh 4 x Francis
7. Bicaz-Stejaru Bistrita 210 MW 500 GWh 4 x Francis
8. Oasa Sebes 150 MW 260 GWh 2 x Francis
9. Sugag Sebes 150 MW 260 GWh 2 x Francis
10. Remeti Dragan 146 MW 200 GWh 2 x Francis
11. Ruieni Bistra Marului 140 MW 217 GWh 2 x Francis
12. Brădisor Lotru 115 MW 223 GWh 2 x Francis
13. Tismana Montru 106 MW 262 GWh 2 x Francis

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?