Hydroenergetika v Řecku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Řecku je celkem 14 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Řecko vyrobí 5 433 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 9,9% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Řecku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Řecku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
4 591 6 384 4 607 6 150 5 433
% 7,5% 11,2% 9,1% 11,9% 9,9%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
2 519 5 433 +2 914 +115,7%
% 7,0% 9,9% 15,3% +2,9%
Celkem
(GWh)
36 076 55 115 +19 038 +52,8%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 14 1 465 MW 2 414 GWh 44,4%
PVE nad 100 MW 1 192 MW 220 GWh 4,0%
Ostatní 2 799 GWh 51,5%
Celkem 5 433 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Achelóos 1 196 MW 2 583 GWh 47,5%
Ostatní 2 850 GWh 52,5%
Celkem 5 433 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Řecku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Kremasta Achelóos 437 MW 847 GWh 4 x Francis
2. Polyfyto Aliakmonas 375 MW 420 GWh 3 x Francis
3. Kastraki Achelóos 320 MW 640 GWh 4 x Francis
4. Sfikia Aliakmonas 315 MW 380 GWh 3 x Francis
5. Pournari Arachthos 300 MW 235 GWh 3 x Francis
6. Aoos Aoos 230 MW 180 GWh 2 x Pelton
7. Mesochora Achelóos 162 MW 384 GWh 2 x Francis
8. Stratos Achelóos 157 MW 416 GWh 4 x Francis
9. Ilarionas Aliakmonas 154 MW 413 GWh 2 x Francis
10. Plastiras Tavropos 130 MW 250 GWh 3 x Pelton
11. Platanovrisi Nestos 122 MW 240 GWh 2 x Francis
12. Sykia Achelóos 120 MW 296 GWh 2 x Francis
13. Asomata Aliakmonas 108 MW 130 GWh 2 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Thissavros Nestos 384 MW 440 GWh 3 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?