Hydroenergetika v Polsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Polsku jsou celkem 4 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Polsko vyrobí 2 658 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 1,6% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Polsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Polsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
2 465 2 997 2 734 2 435 2 658
% 1,5% 1,8% 1,7% 1,5% 1,6%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
3 431 2 658 -774 -22,5%
% 2,5% 1,6% -0,9%
Celkem
(GWh)
134 591 162 680 +28 089 +20,9%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 4 80 MW 369 GWh 13,9%
PVE nad 100 MW 3 708 MW 376 GWh 14,1%
Ostatní 1 913 GWh 72,0%
Celkem 2 658 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Visla 171 MW 776 GWh 29,2%
Odra 43 MW 193 GWh 7,3%
Ostatní 1 689 GWh 63,5%
Celkem 2 658 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Polsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Wloclawek Visla 160 MW 739 GWh 6 x Kaplan

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Żarnowiec Piaśnica 716 MW ? GWh 4 x Francis reverzní
2. PVE Porąbka-Żar Soła 500 MW 640 GWh 4 x Francis reverzní
3. PVE Solina San 200 MW 112 GWh 2 x Francis,
2 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?