Hydroenergetika v Nizozemsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Nizozemsku není žádná velká vodní elektrárna (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Nizozemsko vyrobí 106 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 0,1% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Nizozemsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Nizozemsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
104 114 112 93 106
% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
103 106 +3 +2,7%
% 0,1% 0,1% -0,0%
Celkem
(GWh)
74 536 104 630 +30 094 +40,4%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 106 GWh 100,0%
Celkem 106 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Máza 26 MW 109 GWh 103,1%
Rýn 10 MW 24 GWh 22,7%
Ostatní -27 GWh -25,8%
Celkem 106 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Nizozemsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?