Hydroenergetika v Německu

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Německu je celkem 20 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Německo vyrobí 26 743 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 4,2% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Německu.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Německu.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
27 849 28 782 25 444 24 898 26 743
% 4,4% 4,5% 4,1% 3,8% 4,2%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
19 895 26 743 +6 848 +34,4%
% 3,7% 4,2% 7,3% +0,5%
Celkem
(GWh)
542 373 635 806 +93 433 +17,2%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 20 305 MW 1 606 GWh 6,0%
PVE nad 100 MW 15 2 800 MW 1 425 GWh 5,3%
Ostatní 23 712 GWh 88,7%
Celkem 26 743 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Inn 609 MW 3 480 GWh 13,0%
Dunaj 396 MW 2 409 GWh 9,0%
Rýn 384 MW 2 376 GWh 8,9%
Ostatní 18 478 GWh 69,1%
Celkem 26 743 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Německu o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. lffezheim Rýn 146 MW 862 GWh 5 x Kaplan
2. Jochenstein Dunaj 132 MW 850 GWh 5 x Kaplan
3. Walchensee Jachen 124 MW 300 GWh 4 x Francis
4 x Pelton
4. Albbruck-Dogern Rýn 108 MW 650 GWh 4 x Kaplan
5. Braunau-Simbach Inn 100 MW 550 GWh 4 x Kaplan

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Goldisthal Schwarza 1 060 MW ? GWh 4 x Francis reverzní
2. PVE Markersbach Große Mittweida 1 046 MW 980 GWh 6 x Francis
3. PVE Wehr Wehra 910 MW ? GWh 4 x Francis
4. PVE Waldeck II Eder 480 MW ? GWh 2 x Francis
5. PVE Säckingen Rýn 360 MW ? GWh 4 x Francis
6. PVE Hohenwarte Saale 320 MW ? GWh 8 x Francis reverzní
7. PVE Erzhausen Leine 220 MW ? GWh 4 x Francis reverzní
8. PVE Witznau Schwarza 220 MW 230 GWh 4 x Francis reverzní
9. PVE Langenprozelten Main 160 MW ? GWh 2 x Francis reverzní
10. PVE Happurg Pegnitz 160 MW ? GWh 4 x Francis reverzní
11. PVE Koepchen Ruhr 153 MW 650 GWh 2 x Francis reverzní
12. PVE Waldshut Rýn 150 MW 170 GWh 4 x Francis
13. PVE Rönkhausen Lenne 140 MW 690 GWh 2 x Francis reverzní
14. PVE Geesthacht Labe 120 MW 10 GWh 3 x Francis reversní
15. PVE Häusern Schwarza 100 MW 120 GWh 4 x Francis

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?