Hydroenergetika v Makedonii

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Makedonii jsou celkem 2 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Makedonie vyrobí 1 424 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 24,5% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Makedonii.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Makedonii.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
1 041 1 584 1 207 1 865 1 424
% 16,6% 26,0% 22,5% 33,0% 24,5%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
729 1 424 +695 +95,4%
% 12,4% 24,5% 10 +12,1%
Celkem
(GWh)
5 864 5 844 -20 -0,3%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 2 144 MW 267 GWh 18,7%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 1 157 GWh 81,3%
Celkem 1 424 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 1 424 GWh 100,0%
Celkem 1 424 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Makedonii o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Vrutok Mavrovská 172 MW 350 GWh 4 x Pelton
2. Tikves Crna 116 MW 184 GWh 4 x Francis

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?