Hydroenergetika v Lucembursku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Lucembursku je pouze jedna velká vodní elektrárna (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Lucembursko vyrobí 1 254 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 41,3% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Lucembursku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Lucembursku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
1 160 1 158 1 169 1 530 1 254
% 30,4% 40,1% 39,4% 55,4% 41,3%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
743 1 254 +511 +68,8%
% 55,9% 41,3% 28,7% -14,5%
Celkem
(GWh)
1 330 3 108 +1 778 +133,7%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 1 0 MW 0 GWh 0,0%
PVE nad 100 MW 1 645 MW 625 GWh 49,8%
Ostatní 629 GWh 50,2%
Celkem 1 254 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 1 254 GWh 100,0%
Celkem 1 254 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Lucembursku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Vianden Our 1 290 MW 1 250 GWh 11 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Hydroenergetika v Evropě

Evropské země s největší podílem hydroenergetiky na výrobě elektrické energie
9. Švédsko 43,9%
10. Lucembursko 41,3%
11. Bosna a Hercegovina 35,9%

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Hydroenergetika v Evropě

Evropské země s největší podílem hydroenergetiky na výrobě elektrické energie
9. Švédsko 43,9%
10. Lucembursko 41,3%
11. Bosna a Hercegovina 35,9%

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?