Hydroenergetika v Lotyšsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Lotyšsku jsou celkem 3 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Lotyšsko vyrobí 2 618 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 44,9% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Lotyšsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Lotyšsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
3 707 2 912 1 994 1 860 2 618
% 60,1% 46,9% 38,8% 33,6% 44,9%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
3 431 2 618 -812 -23,7%
% 63,8% 44,9% -19,0%
Celkem
(GWh)
5 375 5 762 +387 +7,2%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 3 767 MW 1 304 GWh 49,8%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 1 314 GWh 50,2%
Celkem 2 618 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Daugava 1 534 MW 2 609 GWh 99,6%
Ostatní 9 GWh 0,4%
Celkem 2 618 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Lotyšsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Plavinu Daugava 868 MW 1 350 GWh 10 x Francis
2. Riga Daugava 402 MW 735 GWh 6 x Kaplan
3. Keguma Daugava 264 MW 524 GWh 7 x Kaplan

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?