Hydroenergetika v Litvě

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Litvě jsou celkem 2 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Litva vyrobí 1 030 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 21,6% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Litvě.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Litvě.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
937 1 069 1 088 1 024 1 030
% 18,6% 22,4% 24,7% 20,8% 21,6%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
407 1 030 +622 +152,7%
% 1,6% 21,6% 10 +20,0%
Celkem
(GWh)
25 491 4 784 -20 708 -81,2%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 2 50 MW 185 GWh 18,0%
PVE nad 100 MW 1 450 MW 380 GWh 36,9%
Ostatní 464 GWh 45,1%
Celkem 1 030 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 1 030 GWh 100,0%
Celkem 1 030 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Litvě o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Kauno Nemunas 101 MW 370 GWh 4 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Kruonio Nemunas 900 MW 760 GWh 4 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?