Hydroenergetika v Itálii

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Itálii je celkem 16 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Itálie vyrobí 51 438 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 17,9% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Itálii.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Itálii.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
43 854 54 672 60 256 46 970 51 438
% 14,7% 18,9% 21,5% 16,6% 17,9%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
42 157 51 438 +9 281 +22,0%
% 19,0% 17,9% 14,0% -1,1%
Celkem
(GWh)
221 556 287 976 +66 420 +30,0%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 16 917 MW 1 297 GWh 2,5%
PVE nad 100 MW 8 2 822 MW 2 617 GWh 5,1%
Ostatní 47 524 GWh 92,4%
Celkem 51 438 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Pád 78 MW 561 GWh 1,1%
Ostatní 50 877 GWh 98,9%
Celkem 51 438 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Itálii o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Grosio Adda 431 MW 900 GWh 4 x Pelton
2. Mese Torrente Rosse 377 MW 523 GWh 5 x Pelton
3. Premadio Calzoni 245 MW 500 GWh 3 x Pelton
4. Timpagrande Neto 214 MW ? GWh 3 x Pelton
5. Orichella Neto 151 MW ? GWh 2 x Francis
6. Montorio Vomano 150 MW 195 GWh 2 x Pelton,
3 x Francis
7. Venina Torente Venina 146 MW 277 GWh 4 x Pelton
8. Lana Valsura 120 MW 203 GWh 3 x Pelton

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Entracque Lago della Rovina 1 320 MW 1 040 GWh 9 x Francis reverzní
2. PVE Roncovalgrande Lago Delio 1 016 MW 983 GWh 8 x Pelton reverzní
3. PVE Edolo Oglio 1 000 MW 735 GWh 8 x Francis reverzní
4. PVE Presenzano Volturno 1 000 MW 1 276 GWh 4 x Francis reverzní
5. PVE San Fiorano Oglio 568 MW 342 GWh 2 x Francis reverzní
6. PVE San Giacomo Vomano 448 MW 291 GWh 4 x Pelton,
1 x Francis reverzní
7. PVE Pont Ventoux-Susa Dora Riparia 150 MW 350 GWh 2 x Francis reverzní
8. PVE Provvidenza Vomano 141 MW 221 GWh 3 x Francis reverzni

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?