Hydroenergetika v Dánsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Dánsku není žádná velká vodní elektrárna (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Dánsko vyrobí 16 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 0,1% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Dánsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Dánsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
17 13 15 18 16
% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
27 16 -11 -41,7%
% 0,1% 0,1% -0,0%
Celkem
(GWh)
31 088 31 644 +555 +1,8%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 16 GWh 100,0%
Celkem 16 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 16 GWh 100,0%
Celkem 16 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Dánsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?