Hydroenergetika v Chorvatsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Chorvatsku je celkem 5 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Chorvatsko vyrobí 7 352 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 58,4% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Chorvatsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Chorvatsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
4 999 8 727 9 125 6 556 7 352
% 46,5% 62,1% 67,3% 57,5% 58,4%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
4 782 7 352 +2 569 +53,7%
% 53,3% 58,4% 74,0% +5,0%
Celkem
(GWh)
8 968 12 441 +3 473 +38,7%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 5 459 MW 1 870 GWh 25,4%
PVE nad 100 MW 2 238 MW 358 GWh 4,9%
Ostatní 5 124 GWh 69,7%
Celkem 7 352 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Cetina 631 MW 1 712 GWh 23,3%
Dráva 250 MW 855 GWh 11,6%
Ostatní 4 785 GWh 65,1%
Celkem 7 352 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Chorvatsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Zakučac Zakučac Cetina 486 MW 1 448 GWh 4 x Francis
2. Dubrovník Trebišnjica 216 MW 1 321 GWh 2 x Francis
3. Sejn Gacka 216 MW 972 GWh 3 x Francis
Zobrazit celý seznam

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Velebit PVE Velebit Zrmanja 240 MW 356 GWh 2 x Francis reverzní
2. PVE Orlovac Ruda 237 MW 360 GWh 3 x Francis reverzní
Zobrazit celý seznam

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?