Hydroenergetika v Černé Hoře

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Černé Hoře jsou celkem 2 velké vodní elektrárny (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Černá Hora vyrobí 1 806 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 55,1% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Černé Hoře.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Černé Hoře.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
1 477 2 504 1 752 1 491 1 806
% 51,9% 63,5% 55,2% 49,7% 55,1%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
- 1 806 - -
% - 55,1% 80,5% -
Celkem
(GWh)
1 000 3 241 +2 241 +224,1%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 2 334 MW 895 GWh 49,6%
PVE nad 100 MW 0 0 MW 0 GWh 0,0%
Ostatní 911 GWh 50,4%
Celkem 1 806 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 1 806 GWh 100,0%
Celkem 1 806 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Černé Hoře o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Piva Priva 360 MW 860 GWh 3 x Francis
2. Perucica Gornja Zeta 307 MW 930 GWh 7 x Pelton

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?