Hydroenergetika v Bulharsku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Bulharsku je celkem 7 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Bulharsko vyrobí 5 020 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 8,2% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Bulharsku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Bulharsku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
3 976 4 795 5 163 6 147 5 020
% 8,4% 1,1% 10,9% 12,5% 8,2%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
2 127 5 020 +2 893 +136,0%
% 5,4% 8,2% 2,7% +2,8%
Celkem
(GWh)
39 537 145 482 +105 944 +268,0%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 7 357 MW 551 GWh 11,0%
PVE nad 100 MW 2 512 MW 288 GWh 5,7%
Ostatní 4 181 GWh 83,3%
Celkem 5 020 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 5 020 GWh 100,0%
Celkem 5 020 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Bulharsku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Sestrimo Kriva reka 240 MW 291 GWh 2 x Pelton
2. Peshtera Matnitsa 128 MW 300 GWh 5 x Pelton
3. Momina Klisura Kriva reka 120 MW 136 GWh 2 x Francis
4. Ivaylovgrad Arda 120 MW 217 GWh 3 x Kaplan
5. Kardzhali Arda 106 MW 160 GWh 4 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Chaira Kriva reka 864 MW 422 GWh 4 x Francis reverzní
2. PVE Orphey - 160 MW 154 GWh 3 x Francis,
1 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?