Hydroenergetika v Bosna a Hercegovině

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Bosna a Hercegovině je celkem 8 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Bosna a Hercegovina vyrobí 5 734 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 35,9% z celkové produkce elektrické energie.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Bosna a Hercegovině.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Bosna a Hercegovině.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
4 215 7 236 5 935 5 551 5 734
% 29,9% 41,5% 36,7% 35,5% 35,9%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
3 868 5 734 +1 866 +48,2%
% 33,2% 35,9% 44,6% +2,7%
Celkem
(GWh)
11 647 15 830 +4 183 +35,9%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 8 635 MW 2 071 GWh 36,1%
PVE nad 100 MW 1 210 MW 310 GWh 5,4%
Ostatní 3 353 GWh 58,5%
Celkem 5 734 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Ostatní 5 734 GWh 100,0%
Celkem 5 734 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Bosna a Hercegovině o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Visegrad Drina 315 MW 1 010 GWh 3 x Kaplan
2. Salakovac Neretva 210 MW 410 GWh 3 x Kaplan
3. Trebinje Trebisnjica 180 MW 571 GWh 3 x Francis
4. Jablanica Neretva 180 MW 771 GWh 6 x Francis
5. Rama Neretva 160 MW 731 GWh 2 x Francis
6. Grabovica Neretva 115 MW 345 GWh 2 x Kaplan
7. Bocac Vrbas 110 MW 308 GWh 2 x Francis

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Capljina Krupa 420 MW 620 GWh 2 x Francis reverzní

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Hydroenergetika v Evropě

Evropské země s největší podílem hydroenergetiky na výrobě elektrické energie
10. Lucembursko 41,3%
11. Bosna a Hercegovina 35,9%
12. Slovinsko 30,0%

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Hydroenergetika v Evropě

Evropské země s největší podílem hydroenergetiky na výrobě elektrické energie
10. Lucembursko 41,3%
11. Bosna a Hercegovina 35,9%
12. Slovinsko 30,0%

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?