Přehrada Les Království

Popis | Technické údaje | Mapa

Fotogalerie

Přehrada Les Království Celkový pohled na hráz Hráz Návodní líc hráze Návodní líc hráze Celkový pohled na korunu hráze Koruna přehrady Les Království Portál na koruně hráze Budova malé vodní elektrárny Les Království Budova malé vodní elektrárny Les Království Přívodní potrubí do MVE Levý bezpečnostní přeliv přehrady Pravý bezpečnostní přeliv přehrady

Popis

Přehrada Les Království (někdy také přehrada Bílá Třemešná) je jedna ze dvou zachytný nádrží na horním toku Labe.
Díky svému pískovcovému obložení a dvoum zdobním manipulačním věží je právem považována za nejkrasnější českou přehradu. Nejenom díky své kráse byla v roce 1964 zapsána na seznam Národní kultorních památek.
Společně s Labskou přehradou, kerá se nachází výše, patří do skupiny zachytných nádrží v Krkonoších, které se budovaly za dob Rakouska - Uherska.

V roce 1909 proběhlo řízení, kde byl představen vyhotovený projekt přehrady, který vypracovalo technické oddělení Království českého a byli zadány stavební práce pražské firmě Ing. J. V. Velflíka.
Příštím roce začali práce na převedení vody mimo budoucí stavebniště. Práce svižně pokračovali do roku 1914, kdy začala 1.Světová válka, avšak práce ipřesto pokračovaly. Dokonce se na stavbě podíleli váleční zajatci, především z Itálie.
Hráz byla dokončena v roce 1919. V roce 1920 byla zahájena výstavba MVE Les Království, která byla uvedena do provozu v roce 1923.

Hráz je gravitační, obloukového typu, vypíná se do výše 32,7 m nad terénem. Její celková výška pak je 41 m. V koruně měří 218 m, široká je 7,2 m v základech pak 37 m.

Na hrázi jsou je vystaveno 5 korunních bezpečnostních přelivů každý o šířce 10,9 m.
Pro sklidnění vod dopadající z korunní přelivů se pod hrází nachází 14,5 m dlouhý vývar.

Dalším bezpečnostním opatřeným jsou dva šachtové přelivy. Pravý šachtoví přeliv má průměr 5,1 m a ústí do pravého odtokového tunelu. Levý pak má průměr 4,2 m a ústí do levého odtokového tunelu.

Vodní dílo je opatřeno pěti spodními výpustmi, která mají za úkol převádět povodňové vlny nebo popřípadě vypustit nádrž.
Levá spodní výpust o průměr 2600 mm slouží jako převaděč vody do MVE.
Pravá hrázná výpust má průměr je 2000 mm a je hrazena ocelovou tabulí.
Další tři spodní výpusti ústí do levého obtokového tunelu. Každá má průměr 1000 mm.
Poslední pátá výpust, ústí do pravého obtokového tunelu, její průměr 1800 mm.

Na přehradě pracuje malá vodní elektrárna o výkonu 2 210 kW. Generátory roztáčejí dvě Francisovi turbíny o průměru 1,04 m. Průměrná roční výroba MVE je 8 845 MWh.

Hráz vytváří údolní vodní nádrž o maximální rozloze 84,98 ha a o maximální objemu 9,159 mil.m3. Avšak průměrná rozloha nádrže v letních měsících je 36,78 ha a objem 1,422 mil.m3. V zimních měsíců pak je rozloha 30 ha a objem 1,093 mil.m3
Vodní nádrž má špatnou kvalitu vody, tudíž na ní neni rozvinutá rekreace.

VD Les Království je 100 let staré vodní dílo, které až na potíže s průsaky, které se definitně vyřešili rozsáhlou rekonstrukcí celé přehrady, bezproblémově plní svůj účel chránit města na Labi.

Technické údaje

Základní informace

PřehradaLes Království
Rok uvedení do provozu 1919
Typ Zděná
Délka přehrady 218 m
Výška přehrady 41 m
Šířka koruny 7,2 m

Hydrologické údaje

Hydrologické staniceLes Králoství
Vodní tok Labe
Plocha povodí 531,96 km2
Průměrný průtok 8,89 m3/s
Aktuální průtok ZDE
Stoletý průtok 294 m3/s
Historicky nejvyšší 375 m3/s (9.3.2000)
Hydrologické údaje jsou převzaty od nejbližší hydrologické stanice. Mohou se i výrazně lišit od skutečných hodnot v daném profilu, proto slouží pouze pro hrubou orientaci.

Výpustné zařízení

Spodní výpustě
Rozměry 1 x DN 2000 mm, 3 x DN 1000 mm, x DN 1800 mm
Celková kapacita 137,4 m3/s

Korunový nehrazený přeliv
Rozměry 5 x 10,94 m
Celková kapacita 71,64 m3/s

Šachtový přeliv
Rozměry 1 x 21,86 m, 1 x 33,63 m
Celková kapacita 184,3 m3/s

Vodní elektrárna

Vodní elektrárnaLes Království
Výkon 2,21 MW
Roční výroba 9,481 GWh
Turbíny 2 x Francis
Hltnost turbín 2 x 6 m3/s
Spád 30 m

Vodní nádrž

Vodní nádržLes Království
Rozloha 85 ha
Objem 9,159 mil.m3
Průměrná hloubka 10,8 m

Video

Mapa

Země: Česko, Kraj: Královéhradecký, Okres: Trutnov

Panorama

Data se snažíme průběžně aktualizovat a opravovat. Údaje jsou mnohdy težko dohledatelné, proto je prosím berte jen orientačně. Pokud narazíte na jakoukoliv chybu nebo budete mít dodatečné info k vodnímu dílu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Budeme také velmi rádi za fotografie vodních elektráren, které bychom zde mohli uveřejnit.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?