Zdymadlo Poděbrady

Popis | Technické údaje | Mapa

Fotogalerie

Jez Poděbrady Jez Poděbrady Jez Poděbrady - Celkový pohled Pohyblivé pole typu Stoney Budova malé vodní elektrárny Komůrkový rybí přechod mezi MVE a jezem Plavební komora Poděbrady Horní plavební kanál Horní plavební kanál Nádrž Poděbradského jezu Koryto Labe pod jezem

Popis

Poděbradský jez je jeden z patnácti plavebních stupňů, které zajišťují splavnost Labe od Mělníku do přístavu v Chvaleticích (vodní cesta střední Labe). Jeho funkce není jen zdvižení hladiny řeky a tím zajištění potřebné plavební hloubky, ale také výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Poděbradský jez vzdouvá labskou hladinu v Pardubicích od roku 1924, ale jeho stavba začalo jíž o jedenáct let dříve. Nejdříve se vybudoval jez, který byl dokončen už za rok, po něm následovala stavba vodní elektrárna, která byla z důvodu propuknutí 1.světové války pozastavena. Po skončení války stavba rychle pokračovala, v roce 1919 byly uvedeny do provozu dvě turbíny. V roce 1924 byla dokončena i plavební komora, a tak vodní dílo mohlo být uvedeno do provozu.Zdymadlo navrhl architekt Antonín Engel.

Hlavní část vodní díla jsou dvě pohyblivé jezová pole o šířce 22 m, které jsou hrazeny stavidly o výšce 2,96 m typu Stoney a štěrková propust o šířce 8 m hrazena klapkou o výšce 3,96 m. Mezi jezovými poli a štěrkovou propustí jsou vztyčeny čtyři jezové pilíře o celkové výšce 16,25 m a šířce 3,4 m.

U levém břehu pracuje průtočná MVE Poděbrady o výkonu 1042 kW. Ve strojovně jsou nainstalovány čtyři Francisovy turbíny, které využívají 2,7 m vysoký spád, k výrobě elektrické energie. V roce 2010 vyrobila MVE 4 647 000 kWh elektřiny.

Mezi budovou vodní elektrárny a jezem se nachází komůrkový rybí přechod, který zajišťuje migraci ryb Labem.

V místě původní koryta je vybudována plavební komora. Plavební komora má užitnou délku 85 m, šířku 12 m a hloubku 3 m. Dokáže tedy převést přes jez plavidlo o výtlaku až 1 200 tun. Dolní i horní vrata jsou vzpěrná. V dolní vodě na ní navazuje 170 m dlouhý plavební kanál, který ji spojuje s hlavním korytem řeky. V horní vodě je 180 dlouhý plavební kanál.

Technické údaje

Vodní elektrárna

Vodní elektrárnaPoděbrady
Výkon 1,04 MW
Roční výroba 4 GWh
Turbíny 4 x Francis
Hltnost turbín 4 x 15 m3/s
Spád 2,7 m

Jez

JezPoděbrady
Rok uvedení do provozu 1924
Typ Pohyblivý jez - Stavidlo s klapkou
Délka jezu 2 x 22 m
Výška jezu 2,7 m

Hydrologické údaje

Hydrologické stanicePoděbrady
Vodní tok Labe
Plocha povodí 9 039,85 km2
Průměrný průtok 69,48 m3/s
Aktuální průtok ZDE
Stoletý průtok 1146 m3/s
Historicky nejvyšší 766 m3/s (3.4.2006)
Hydrologické údaje jsou převzaty od nejbližší hydrologické stanice. Mohou se i výrazně lišit od skutečných hodnot v daném profilu, proto slouží pouze pro hrubou orientaci.

Plavební komora

Plavební komoraPoděbrady
Třída (vodní cesty) IV
Délka 85 m
Šířka 12 m

Video

Mapa

Země: Česko, Kraj: Středočeský, Okres: Nymburk

Panorama

Data se snažíme průběžně aktualizovat a opravovat. Údaje jsou mnohdy težko dohledatelné, proto je prosím berte jen orientačně. Pokud narazíte na jakoukoliv chybu nebo budete mít dodatečné info k vodnímu dílu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Budeme také velmi rádi za fotografie vodních elektráren, které bychom zde mohli uveřejnit.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?