Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Vydře

Vydra -- > Otava -- > Vltava -- > Labe

Seznam | Mapa

Popis

Vydra je jedna ze dvou zdrojnic Otavy. Řeka je 23 km dlouhá.
Na Vydře se nachází dvě vodní elektrárny.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Čeňkova pila 93 kW 0,523 GWh 1 x Francis
MVE Vydra 6 400 kW 27,453 GWh 2 x Francis
Celkem - 2 6 493 kW 28 GWh 3

Mapa

Zdroj technických parametrů:

Licence ERU

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz