Seznam vodních elektráren na Malé Moravě

Malá Morava - - > Morava - - > Dunaj - - > Černé moře

Popis

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Malá Morava 15 kW ? 2
MVE Sklené III. 55 kW ? 2
MVE Sklené II. 20 kW ? 1
MVE Sklené I. 30 kW ? 1
Celkem - 4 120 kW ? GWh 6

Mapa

Zdroje

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

email: info@tv-adams.wz.cz