Seznam vodních elektráren na Černém potoce

Černý potok - - > Svratka - - > Dyje - - > Morava - - > Dunaj - - > Černé moře

Popis

Černý potok je malých potok, který se vlévá u obce Borovnice do Svratky.

Na Černém potoce pracují dvě malé vodní elektrárny.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Sádek 11 kW ? 2
MVE Oldříš 5 kW ? 2
Celkem - 2 16 kW ? GWh 4

Mapa

Zdroje

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

email: info@tv-adams.wz.cz