Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Sávě

Sáva - - > Dunaj

Seznam | Mapa

Popis

Sáva je jedna z největších řek v Evropě. Pramení Julských Alpách ve Slovinsku. Dále protéká Chorvatskem a tvoří hranici s Bosnou a Hercegovinou. Vlévá se v Sarajevu do Donuje - je to jeho největší přítok.

Sáva se vyznačuje vysoký průtokem, ale také malým spádem. Dolní tok je meandrující a klidný, je využíván jako vodní cesta.

Sáva je hydroenergeticky využívanou pouze na jejím horním toce. Všechny vodní elektrárny se nacházejí ve Slovinsku. První dvě elektrárny vznikly již v 50.letech - Moste, Medvede, později v 80. a 90. letech vznikly další dvě - Mavčice a Vrhovo.

Až v poslední letech začali na Sávě růst další vodních elektrárny. V letech 2006 - 2017 vznikly čtyři zbrusu nové vodní elektrárny - Boštajn, Blanca, Krško a Břežice.

Základní údaje
Délka řeky: 945 km
Průměrný průtok: 1 609 m3/s
Protéká:

Seznam

Vodní elektrárnaZeměVýkonRoční výrobaTurbíny
Brežice 45,0 MW 161 GWh 3 x Kaplan
Krško 39,0 MW 154 GWh 3 x Kaplan
Blanca 39,0 MW 140 GWh 3 x Kaplan
Boštanj 32,5 MW 109 GWh 3 x Kaplan
Vrhovo 42,9 MW 116 GWh 3 x Kaplan
Medvode 25,0 MW 72 GWh 2 x Kaplan
Mavčiče 38,0 MW 62 GWh 2 x Kaplan
Moste 13,0 MW 60 GWh 2 x Francis
Celkem - 8
274 MW
874 GWh
21

Mapa

Zdroje:

Největší evropské řeky

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz