Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Hronu

Hron - - > Dunaj

Seznam | Mapa

Popis

Hron je slovenská řeka na Slovensku pramenící v Nízké Tatry. U měste Ostřihom se vlévá do Dunaje.

Na Hronu je celkem 15 malých vodních elektráren. Až na elektrárny Velké Kozmálovce a Benuš, která jsou umístěny na přehradách, všechny jsou postaveny na jezech. Největší elektrárnou na Hronu je MVE Veľké Kozmálovce o instalovaném výkonu 5,3 MW.

Celkově všechny elektrárna na Hronu vyrobí kolem 100 GWh elektrické energie.

V poslední době na Váhu vyrostlo několik nových elektráren a uvažuje se o dalších, např. o MVE Vlkanová.

Základní údaje
Délka řeky: 298 km
Průměrný průtok: 54 m3/s
Protéká:

Seznam

Vodní elektrárnaZeměVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Čata 2,2 MW 10 GWh 2 x Kaplan
MVE Želiezovce 2,8 MW 14 GWh 2 x Kaplan
MVE Šárovce 1,8 MW 8 GWh ?
MVE Turá na Hrone 2,5 MW 7 GWh ?
MVE Kalná 0,5 MW 3 GWh ?
MVE Kálnička 1,5 MW 7 GWh ?
MVE Tekov 2,0 MW 10 GWh 2 x Kaplan
MVE Veľké Kozmálovce 5,3 MW 16 GWh 3 x Kaplan
MVE Hronská Dúbrava 1,4 MW 7 GWh 3 x Kaplan
MVE Zvolen - Union 1,5 MW 5 GWh 3 x Kaplan
MVE Zvolen 1,1 MW 3 GWh 2 x Kaplan
MVE Šalková 0,8 MW 4 GWh 1 x Kaplan
MVE Dubová - Nemecká 1,4 MW 3 GWh ?
MVE Benuš 0,2 MW 1 GWh 1 x Kaplan
MVE Polomka 0,4 MW 1 GWh 1 x Kaplan, 1 x Čerpadlová turbína
Celkem - 15
25 MW
99 GWh
20

Mapa

Zdroje:

Největší evropské řeky

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz