Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Bílině

Bilina -- > Labe

Seznam | Mapa

Popis

Bílina je řeka protékající Podkrušnohorskou oblastí. Bílina je 83 km dlouhá. V Ústí nad Labem se vlévá do Labe.

Na Bílině je dohromady 9 malých vodních elektráren. Celkem mají instalovaný výkon 1,2 MW a ročně vyrobí kolem 4 GWh elektrické energie.
Na Bílině jsou vybudované tři přehrady - Újezd,Březen a Jirkov.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Stadice 110 kW ? 2
MVE Chánov II. 30 kW 0,118 GWh 2 x Vrtulová
MVE Chánov I. 62 kW 0,248 GWh 2 x Kaplan
MVE Ervěnický koridor 630 kW 2,052 GWh 2
MVE Přehrada Újezd 90 kW 0,376 GWh 1 x Kaplan
MVE Jirkov 50 kW 0,245 GWh 2
MVE Přehrada Březenec 48 kW ? 2
MVE Přehrada Jirkov 132 kW 0,393 GWh 1 x Bánki
MVE Květnov 40 kW ? 2 x Bánki
Celkem - 9 1 192 kW 4 GWh 16

Mapa

Zdroj technických parametrů:

Licence ERU
Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Seznam ostatních OZE - eru.cz

Údaje u takto malých vodních elektráren nemusí být úplně přesné - zdroje se často rozcházíjí, proto prosíme případné majitele MVE pro doplnění či opravení údajů (email: info@tv-adams.wz.cz).

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz