Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Masarykovo zdymadlo Střekov

Galerie | Technické údaje | Video | Mapa

Popis

Masarykovo zdymadlo Střekov (někdy také Střekovská přehrada) je vybudováno na 767,679 Labském řkm.Skládá se ze dvou plavební komor u pravého břehu,ze čtyř jezových polích,rybí přechodem a vodní elektrárnou na levém břehu.

Výstavba vodního díla Střekov byla rozdělena do tří etap.

Průběh stavby VD Střekov
1921 Schválení stavby VD Střekov
Březen 1923 zahájení stavby VD
Duben 1930 zahájení stavby jezu
1.červenec 1931 zahájení plavby velkou plavební komorou
Říjen 1935 napouštění vodní nádrže a první zkoušky turbín
15.Dubna 1936 zahájení trvalého provozu vodní elektrárny
13.prosinec 1936 zahájení plavby v malé plavební komoře
2002 dokončení rybího přechodu

Hlavní část vodní dílo jsou 4 jezová pole o šířce 24 m. Pole je osazeno dvoudílný tabulovým uzávěrem typu Stoney, dolní tabule 5,9 m a horní 5,3 m. Hradící segment se ovládají za pomocí galových řetězů o nosnosti 92 t a elektromotory umístěny v strojovně v ocelovém mostě.

Velká plavební komora o užitné délky 170 m a o šířky 24 m bylo do roku 1960 největší labskou plavební komorou (výstavba plavební stupně Geesthacht s dvěma plavební komory o rozměrech 230 m x 25 m).Dnes je to druhá největší plavební komora v ČR (labský stupeň Dolní Beřkovice 200 m x 22 m).
Max.objem plavební komory je 50,955 tis.m3.Plavební komora se naplní za 22 min,vyprázdní se pak za 16 min.Dolní vrata jsou vzpěrná 24 m dlouhé a 13,2 m vysoké.Horní vrata jsou osazeny tabulovým uzávěrem.Tyto vrata se můžou použít jako páté jezové pole. Min.hloubka nad oběma záporníky jsou 3 m.

Malá plavební komora je 173 m dlouhá a 13 m široká.Plnění je nepřímé a trvá 7 min.Dolní vrata jsou opěrná,střední a horní jsou vzpěrná.
Obě plavební komory běžně překonávají rozdíl hladin 7,5 m.

Průtočná vodní elektrárna vybudována na levém břehu má instalovaný výkon 19,5 MW při spádu 8,6 m (při max.provozní hladině 141,45 m.n.m.), ale kvůli snížené hladině se tohoto spádu nedostává a vodní elektrárna má reálný výkon 15 MW.
V elektrárně pracují 3 Kaplanovy turbíny o průměru 5,7 m.

Mezi jezem a vodní elektrárnou se nachází rybí přechod komůrkového typu.Rybí přechod je 253 m dlouhý a je rozdělen 27 komůrkami.

Vodní nádrž sahá až stupni v Losovicích (19,8 km).

Galerie

Masarykovo zdymadlo Střekov Masarykovo zdymadlo Střekov Masarykovo zdymadlo Střekov Masarykovo zdymadlo Střekov Ocelový most nad jezovými poli,ve kterém je strojovna jezu Strojovna jezu
Hradící segment Hradící segment Strojovna vodní elektrárny Střekov Hřídel turbíny Hřídel turbíny Komůrkový rybí přechod
Rybí přechod mezi vodní elektrárna a jezem Masarykovy plavební komory Velká plavební komra Remorkér ve velké plavební komoře Malá plavební komora Horní vzpěrná vrata malé plavební komory

Technické údaje

Hydrologické údajeStřekov
Vodní tok Labe
Plocha povodí 48 557 km2
Průměrný průtok 296 m3/s
Aktuální průtok ZDE
Stoletý průtok 4 290 m3/s
Historicky nejvýšší 4 700 m3/s (16.8.2002)

Masarykovo zdymadloStřekov
Rok uvedení do provozu 1936
Délka hráze 234 m
Šířka hráze 18,86 m
Výška hráze/td> 23,23 m

Vodní nádržStřekov
Rozloha 332 ha
Objem 15,85 mil.m3
Max. hloubka 13 m
Průměrná hloubka 4,8 m

Vodní elektrárnaStřekov
Výkon 15 MW
Roční výroba (průměr mezi lety 2002-10) 80,867 Gwh
Provozovatel ČEZ Obnovitelné zdroje
Turbíny 3 x Kaplan
Hltnost turbíny 3 x 100 m3/s
Průměr oběžného kolo 5 700 mm
Spád 3,0 - 8,6 m
Otáčky ?

Plavební komory StřekovVelkáMalá
Délka 170 m 173 m
Šířka 24 m 13 m

Video

Mapa


Česká Republika, Ústecký kraj , okres: Ústí nad Labem

Zdroj technických parametrů:

Povodí Labe
hydro.chmi.cz

Nejvýkonnější vodní elektrárny v Česku
9. Vranov 18,9 MW
10. Střekov 15 MW
11. Vrané 13,88 MW

Největší vodní nádrže v Česku podle rozlohy
16. Přísečnice 362 ha
17. Střekov 332 ha
18. Šance 304,7 ha

Modřanský jez
Modřanský jez

Přehrada Vrané
Přehrada Vrané

Přehrada Gabčíkovo
Přehrada Gabčíkovo

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Přehrada Jesenice
Přehrada Jesenice

Vodní elektrárna Vydra
Vodní eletrárna Vydra

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz