Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Přehrada Jesenice

Galerie | Technické údaje | Video | Mapa

Popis

Vodní dílo Jesenice se začalo stavět v létě roku 1957,práce byly ukončena v listopadu roku 1961.Přehrada Jesenice přehradila řeku Odravu.V koruně měří úctyhodných 753 m.Hráz je zemní,sypaná a vysoká 23,8 m.
Na pravé straně hráze je boční bezpečnostní přeliv pro převedení povodňových vln o maximální kapacitě 167 m3/s.Bezpečnostním přeliv navazuje na 300 m dlouhý betonový žlab,který nejprve přechází na 100 m skluz a ukončuje ho vývar o délce 50 m.
Dalším výpustném zařízení jsou dvě spodní výpustě,které mají průměr 1400 mm a maximální kapacita obou výpustí je 32 m3/s.Do výpustí ústí také 27 m vysoký vtokový objekt.Pod výpustmi je další vývar tentokrát o délce 29 m.
Od roku 1984 využívá průtok Odravy vodní elektrárna o výkonu 315 kw.Místo klasických turbín roztáčí generátory pět čerpadel Sigma.
Vodní nádrž Jesenice zabírá 760 ha o objemu 60,15 mil.m3.

Vodní dílo slouží hlavně k vyrovnávání průtoků středního toku Ohře a také ochraně území pod přehrada před povodněmi.Z vodní nádrže byla i odebírána surová voda,ale kvůli zhoršení kvality vody v nádrži,které zavinilo špatné čištění odpadních vod,se s tím přestalo. Dnes je voda v nádrži celkem čistá.

Galerie

Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Koruna Jesenické přehrady
Bezpečnostní přeliv Betonový žlab Betonový žlab Skluz Skluz Vývar pod bezpečnostní přelivem
Vtokový věžový objekt Návodní líc Jesenické přehrady Návodní líc Jesenické přehrady Vodní nádrž Jesenice Vodní nádrž Jesenice

Technické údaje

Hydrologické údajeJesenice
Vodní tok Odrava
Plocha povodí 406,5 km2
Průměrný průtok 3,58 m3/s
Aktuální průtok ZDE
Stoletý průtok 138 m3/s
Historicky nejvýšší 22,58 m3/s (28.5.2006)

PřehradaJesenice
Rok uvedení do provozu 1961
Délka hráze 753 m
Šířka hráze 11 m
Výška hráze 23,8 m

Vodní nádržJesenice
Rozloha 760 ha
Objem 60,15 mil.m3
Max.hloubka 18 m
Průměrná hloubka 7,9 m

Vodní elektrárnaJesenice
Výkon 0,315 MW
Roční výroba ?
Provozovatel Povodí Ohře
Turbíny 5 x Čerpadlo Sigma
Hltnost turbín (celkem) 0,65 - 3,25 m3/s
Průměr oběžného kolo 450 mm
Spád 14,5 m
Otáčky ?

Video

Mapa


Česká Republika, Karlovarský kraj, okres: Cheb

Zdroj technických parametrů:

Povodí Ohře
Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
hydro.chmi.cz

Největší vodní nádrže v Česku podle rozlohy
10. Vranov 761 ha
11. Jesenice 760 ha
12. Mušovská 531 ha

Největší vodní nádrže v Česku podle objemu
10. Rozkoš 76,15 mil. m3
11. Jesenice 60,15 mil. m3
12. Šance 57,16 mil. m3

Přehrada Skalka
Přehrada Skalka

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Přehrada Gabčíkovo
Přehrada Gabčíkovo

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Nové Mlýny
Nové Mlýny

Labská přehrada
Labská přehrada

Modřanský jez
Modřanský jez

PVE Štěchovice
PVE Štěchovice

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz