Úvod

Vodní díla

Česká

Zahraniční

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Jesenická přehrada

Vodní dílo Jesenice se začalo stavět v létě roku 1957,práce byly ukončena v listopadu roku 1961.Přehrada Jesenice přehradila řeku Odravu.V koruně měří úctyhodných 753 m.Hráz je zemní,sypaná a vysoká 23,8 m.
Na pravé straně hráze je boční bezpečnostní přeliv pro převedení povodňových vln o maximální kapacitě 167 m3/s.Bezpečnostním přeliv navazuje na 300 m dlouhý betonový žlab,který nejprve přechází na 100 m skluz a ukončuje ho vývar o délce 50 m.
Dalším výpustném zařízení jsou dvě spodní výpustě,které mají průměr 1400 mm a maximální kapacita obou výpustí je 32 m3/s.Do výpustí ústí také 27 m vysoký vtokový objekt.Pod výpustmi je další vývar tentokrát o délce 29 m.
Od roku 1984 využívá průtok Odravy vodní elektrárna o výkonu 315 kw.Místo klasických turbín roztáčí generátory pět čerpadel Sigma.
Vodní nádrž Jesenice zabírá 760 ha o objemu 60,15 mil.m3.

Vodní dílo slouží hlavně k vyrovnávání průtoků středního toku Ohře a také ochraně území pod přehrada před povodněmi.Z vodní nádrže byla i odebírána surová voda,ale kvůli zhoršení kvality vody v nádrži,které zavinilo špatné čištění odpadních vod,se s tím přestalo. Dnes je voda v nádrži celkem čistá.

Galerie

Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Přehrada Jesenice Koruna Jesenické přehrady
Bezpečnostní přeliv Betonový žlab Betonový žlab Skluz Skluz Vývar pod bezpečnostní přelivem
Vtokový věžový objekt Návodní líc Jesenické přehrady Návodní líc Jesenické přehrady Vodní nádrž Jesenice Vodní nádrž Jesenice

PřehradaJesenice
Tok Odrava
Plocha povodí 406,5 km2
Rok uvedený do provozu 1961
Rozloha 760 ha
Objem 60,15 mil.m3
Max.hloubka 18 m
Průměrná hloubka 7,9 m
Výška přehrady 23,8 m
Délka přehrady 753 m
Šířka přehrady 11 m
počet přelivů 1
výkon elektrárny 0,315 MW
Provozovatel Povodí Ohře
Počet turbín 5
Typ turbín Čerpadlo Sigma
Hltnost turbíny (celkem) 0,65-3,25 m3/s
Průměr Oběžného kolo 450 mm
Spád 14,5 m

Mapa
Česká Republika, Karlovarský kraj, okres: Cheb
Zvětšit mapu

Zdroj technických parametrů:
Povodí Ohře
Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie

V seznamech

Nejrozlehlejší
nádrže v ČR
Celý seznam
Přehrada,jezRozloha
10.Vranov
761 ha
11.Jesenice
760 ha
12.Mušovská
531 ha

Nejobjemnější
nádrže v ČR
Celý seznam
Přehrada,jezObjem
10.Rozkoš
76,15 mil.m3
11.Jesenice
60,15 mil.m3
12.Šance
57,16 mil.m3

Seznam vodních elektráren na Odravě

Další

Přehrada Skalka
Přehrada Skalka

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Přehrada Gabčíkovo
Přehrada Gabčíkovo

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Nové Mlýny
Nové Mlýny

Labská přehrada
Labská přehrada

Modřanský jez
Modřanský jez

PVE Štěchovice
PVE Štěchovice