Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Německo

Německo

Přehrada Frauenau

Přehrada FrauenauTok: Kleiner Regen
Spolkový stát: Bavorsko
Kraj: Dolní Bavorsko

MapaPodíl VE na výrobě
elektrické energie v Evropě
Celý seznam
ZeměPodíl
25.Ukrajina
5,1%
26.Německo
4,1%
27.Irsko
3,8%

Vodní elektrárny
na Dunaji