Úvod

Vodní díla

Česká

Zahraniční

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Les Království

Přehrada Les Království (někdy také přehrada Bílá Třemešná) je jedna ze dvou zachytný nádrží na horním toku Labe.
Díky svému pískovcovému obložení a dvoum zdobním manipulačním věží je právem považována za nejkrasnější českou přehradu. Nejenom díky své kráse byla v roce 1964 zapsána na seznam Národní kultorních památek.
Společně s Labskou přehradou, kerá se nachází výše, patří do skupiny zachytných nádrží v Krkonoších, které se budovaly za dob Rakouska - Uherska.

V roce 1909 proběhlo řízení, kde byl představen vyhotovený projekt přehrady, který vypracovalo technické oddělení Království českého a byli zadány stavební práce pražské firmě Ing.J.V.Velflíka.
Příštím roce začali práce na převedení vody mimo budoucí stavebništtě. Práce svižně pokračovali do roku 1914, kdy začala 1.Světová válka, avšak práce ipřesto pokračovaly. Dokonce se na stavbě podíleli váleční zajatci, především z Itálie.
Hráz byla dokončena v roce 1919. V roce 1920 byla zahájena výstavba MVE Les Království, která byla uvedena do provozu v roce 1923.

Hráz je gravitační,obloukového typu,vypíná se do výše 32,7 m nad terénem. Její celková výška pak je 41 m. V koruně měří 218 m,široká je 7,2 m v základech pak 37 m.

Na hrázi jsou je vystaveno 5 korunních bezpečnostních přelivů každý o šířce 10,9 m. Dalším bezpečnostním opatřeným jsou dva šachtové přelivy. Pravý šachtoví přeliv má průměr 5,1 m a ústí do pravého odtokového tunelu. Levý pak má průměr 4,2 m a ústí do levého odtokového tunelu.

Vodní dílo je opatřeno pěti spodními výpustmi, která mají za úkol převádět povodňové vlny nebo popřípadě vypustit nádrž.
Levá spodní výpust o průměr 2600 mm slouží jako převaděč vody do MVE.
Pravá hrázná výpust má průměr je 2000 mm a je hrazena ocelovou tabulí.
Další tři spodní výpusti ústí do levého obtokového tunelu. Každá má průměr 1000 mm.
Poslední pátá výpust, ústí do pravého obtokového tunelu, její průměr 1800 mm.

Na přehradě pracuje malá vodní elektrárna o výkonu 2 210 kW. Generátory roztáčejí dvě Francisovi turbíny o průměru 1,04 m. Průměrná roční výroba MVE je 8 845 MWh.

Hráz vytváří údolní vodní nádrž o maximální rozloze 84,98 ha a o maximální objemu 9,159 mil.m3. Avšak průměrná rozloha nádrže v letních měsících je 36,78 ha a objem 1,422 mil.m3. V zimních měsíců pak je rozloha 30 ha a objem 1,093 mil.m3
Vodní nádrž má špatnou kvalitu vody, tudíž na ní neni rozvinutá rekreace.

VD Les Království je 100 let staré vodní dílo, které až na potíže s průsaky, které se definitně vyřešili rozsáhlou rekonstrukcí celé přehrady, bezproblémově plní svůj účel chránit města na Labi.

Galerie

Přehrada Les Království Celkový pohled na hráz Hráz Návodní líc hráze Návodní líc hráze Celkový pohled na korunu hráze
Koruna přehrady Les Království Portál na koruně hráze Budova malé vodní elektrárny Les Království Budova malé vodní elektrárny Les Království
Přívodní potrubí do MVE
Levý bezpečnostní přeliv přehrady
Pravý bezpečnostní přeliv přehrady

PřehradaLes Království
Tok Labe
Plocha povodí 531,8 km2
Rok uvedený do provozu 1919
Rozloha (max.) 84,98 ha
Objem (max.) 9,159 mil.m3
Průměrná hloubka (max.) 10,78 m
Maximální hloubka 32 m
Výška hráze 41 m
Délka hráze 218 m
Šířka hráze 7,2 m
Výkon elektrárny 2,21 MW
Roční výroba 8,845 Gwh
Provozovatel Skupina ČEZ
Počet turbín 2
Typ turbíny Francis
Hltnost turbíny 2 x 6 m3/s
Průměr oběžného kolo 1040 mm
Spád 30 m
Otáčky ?

Mapa

Česká Republika, Královéhradecký kraj, okres: Trutnov
Zvětšit mapu

Zdroj technických parametrů:
Povodní Labe
Skupina ČEZ

Další

Labská přehrada
Labská přehrada

Poděbradský jez
Jez Poděbrady

Masarykovo zdymadlo Střekov
Masarykovo zdymadlo Střekov

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Přehrada Frauenau
Přehrada Frauenau

Vodní elektrárna Vydra
Vodní eletrárna Vydra