Přehrada Les Království

Popis | Technické údaje | Video | Mapa

Fotogalerie

Přehrada Les Království Celkový pohled na hráz Hráz Návodní líc hráze Návodní líc hráze Celkový pohled na korunu hráze Koruna přehrady Les Království Portál na koruně hráze Budova malé vodní elektrárny Les Království Budova malé vodní elektrárny Les Království Přívodní potrubí do MVE Levý bezpečnostní přeliv přehrady Pravý bezpečnostní přeliv přehrady

Popis

Přehrada Les Království (někdy také přehrada Bílá Třemešná) je jedna ze dvou zachytný nádrží na horním toku Labe.
Díky svému pískovcovému obložení a dvoum zdobním manipulačním věží je právem považována za nejkrasnější českou přehradu. Nejenom díky své kráse byla v roce 1964 zapsána na seznam Národní kultorních památek.
Společně s Labskou přehradou, kerá se nachází výše, patří do skupiny zachytných nádrží v Krkonoších, které se budovaly za dob Rakouska - Uherska.

V roce 1909 proběhlo řízení, kde byl představen vyhotovený projekt přehrady, který vypracovalo technické oddělení Království českého a byli zadány stavební práce pražské firmě Ing.J.V.Velflíka.
Příštím roce začali práce na převedení vody mimo budoucí stavebništtě. Práce svižně pokračovali do roku 1914, kdy začala 1.Světová válka, avšak práce ipřesto pokračovaly. Dokonce se na stavbě podíleli váleční zajatci, především z Itálie.
Hráz byla dokončena v roce 1919. V roce 1920 byla zahájena výstavba MVE Les Království, která byla uvedena do provozu v roce 1923.

Hráz je gravitační,obloukového typu,vypíná se do výše 32,7 m nad terénem. Její celková výška pak je 41 m. V koruně měří 218 m,široká je 7,2 m v základech pak 37 m.

Na hrázi jsou je vystaveno 5 korunních bezpečnostních přelivů každý o šířce 10,9 m. Dalším bezpečnostním opatřeným jsou dva šachtové přelivy. Pravý šachtoví přeliv má průměr 5,1 m a ústí do pravého odtokového tunelu. Levý pak má průměr 4,2 m a ústí do levého odtokového tunelu.

Vodní dílo je opatřeno pěti spodními výpustmi, která mají za úkol převádět povodňové vlny nebo popřípadě vypustit nádrž.
Levá spodní výpust o průměr 2600 mm slouží jako převaděč vody do MVE.
Pravá hrázná výpust má průměr je 2000 mm a je hrazena ocelovou tabulí.
Další tři spodní výpusti ústí do levého obtokového tunelu. Každá má průměr 1000 mm.
Poslední pátá výpust, ústí do pravého obtokového tunelu, její průměr 1800 mm.

Na přehradě pracuje malá vodní elektrárna o výkonu 2 210 kW. Generátory roztáčejí dvě Francisovi turbíny o průměru 1,04 m. Průměrná roční výroba MVE je 8 845 MWh.

Hráz vytváří údolní vodní nádrž o maximální rozloze 84,98 ha a o maximální objemu 9,159 mil.m3. Avšak průměrná rozloha nádrže v letních měsících je 36,78 ha a objem 1,422 mil.m3. V zimních měsíců pak je rozloha 30 ha a objem 1,093 mil.m3
Vodní nádrž má špatnou kvalitu vody, tudíž na ní neni rozvinutá rekreace.

VD Les Království je 100 let staré vodní dílo, které až na potíže s průsaky, které se definitně vyřešili rozsáhlou rekonstrukcí celé přehrady, bezproblémově plní svůj účel chránit města na Labi.

Technické údaje

Základní informace

Přehrada Les Království
Rok uvedení do provozu 1919
Délka hráze 218 m
Šířka hráze 7,2 m
Výška hráze 41 m

Hydrologické údaje

Hydrologické údaje Les Království
Vodní tok Labe
Plocha povodí 531,8 km2
Průměrný průtok 8,89 m3/s
Aktuální průtok ZDE
Stoletý průtok 294 m3/s
Historicky nejvyšší 375 m3/s (9.3.2000)

Nádrž

Nádrž Les Království
Rozloha 84,98 ha
Objem 9,159 mil.m3
Průměrná hloubka 10,78 m

Elektrárna

Vodní elektrárna Les Království
Výkon 2,21 MW
Roční výroba 8,845 Gwh
Provozovatel Skupina ČEZ
Turbíny 2 x Francis
Hltnost turbíny 2 x 6 m3/s
Průměr oběžného kolo 1 040 mm
Spád 30 m
Otáčky ?

Video

Mapa

Země: Česko, Kraj: Královéhradecký, Okres: Trutnov

Seznamy

email: info@tv-adams.wz.cz