Úvod

Vodní díla

Česká

Zahraniční

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Jez Poděbrady

Poděbradský jez je jeden z patnácti plavebních stupňů, které zajišťují splavnost Labe od Mělníku do přístavu v Chvaleticích (vodní cesta střední Labe). Jeho funkce není jen zdvižení hladiny řeky a tím zajištění potřebné plavební hloubky, ale také výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Poděbradský jez vzdouvá labskou hladinu v Pardubicích od roku 1924, ale jeho stavba začalo jíž o jedenáct let dříve. Nejdříve se vybudoval jez, který byl dokončen už za rok, po něm následovala stavba vodní elektrárna, která byla z důvodu propuknutí 1.světové války pozastavena. Po skončení války stavba rychle pokračovala, v roce 1919 byly uvedeny do provozu dvě turbíny. V roce 1924 byla dokončena i plavební komora, a tak vodní dílo mohlo být uvedeno do provozu.Zdymadlo navrhl architekt Antonín Engel.

Hlavní část vodní díla jsou dvě pohyblivé jezová pole o šířce 22 m, které jsou hrazeny stavidly o výšce 2,96 m typu Stoney a štěrková propust o šířce 8 m hrazena klapkou o výšce 3,96 m. Mezi jezovými poli a štěrkovou propustí jsou vztyčeny čtyři jezové pilíře o celkové výšce 16,25 m a šířce 3,4 m.

U levém břehu pracuje průtočná MVE Poděbrady o výkonu 1042 kW. Ve strojovně jsou nainstalovány čtyři Francisovy turbíny, které využívají 2,7 m vysoký spád, k výrobě elektrické energie. V roce 2010 vyrobila MVE 4 647 000 kWh elektřiny.

Mezi budovou vodní elektrárny a jezem se nachází komůrkový rybí přechod, který zajišťuje migraci ryb Labem.

V místě původní koryta je vybudována plavební komora. Plavební komora má užitnou délku 85 m, šířku 12 m a hloubku 3 m. Dokáže tedy převést přes jez plavidlo o výtlaku až 1 200 tun. Dolní i horní vrata jsou vzpěrná. V dolní vodě na ní navazuje 170 m dlouhý plavební kanál, který ji spojuje s hlavním korytem řeky. V horní vodě je 180 dlouhý plavební kanál.

Galerie

Jez Poděbrady Jez Poděbrady Jez Poděbrady - Celkový pohled Pohyblivé pole typu Stoney Budova malé vodní elektrárny Komůrkový rybí přechod mezi MVE a jezem
Plavební komora Poděbrady Horní plavební kanál Horní plavební kanál Nádrž Poděbradského jezu Koryto Labe pod jezem

JezPoděbrady
Tok Labe
Plocha povodí 9 039,85 km2
Rok uvedený do provozu 1924
Rozloha 57,7 ha
Objem 1,773 mil.m3
Průměrná hloubka 3,07 m
Výška jezu 2,7 m
Délka jezu 67 m
Počet přelivů 2
Výkon elektrárny 1,04 MW
Roční výroba (průměr mezi lety 2002-10) 4 Gwh
Provozovatel 1. elektrárenská s.r.o
Počet turbín 4
typ turbíny Francis
Hltnost turbíny 4x15 m3/s
Průměr Oběžného kolo ?
Spád 1,4 - 2,7 m
Otáčky 50 ot./min

Plavební komoraPoděbrady
Délka 85 m
Šířka 12 m

Mapa

Zvětšit mapu

Zdroj technických parametrů:
Povodí Labe
ERU Energetický regulační úřad

Další

Masarykovo zdymadlo Střekov
Masarykovo zdymadlo Střekov

Modřanský jez
Modřanský jez

Přehrada Vrané
Přehrada Vrané

Přehrada Gabčíkovo
Přehrada Gabčíkovo

Přehrada Slapy
Přehrada Slapy

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Přehrada Jesenice
Přehrada Jesenice